Pheochromocytoma teriminin tıbbi anlamı; n. Böbrek üstü bezinin medulla kısmındaki kromafin hücrelerden ileri gelen tümör.