Philtrum teriminin tıbbi anlamı; n. anat. Burunaltı oluğu, filtrum.