Phlebangioma teriminin tıbbi anlamı; n. Toplardamra (ven) anevrizması.