Phlebarteriectasia teriminin tıbbi anlamı; n. Ven ve arterlerin genişlemesi.