Phlebectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Bir venin ya tamamen ya da kısmen çıkarılması, flebektomi.