Phlebemphraxis teriminin tıbbi anlamı; n. Bir venin tıkanması.