Phlebismus teriminin tıbbi anlamı; n. Venlerin tıkanması ve şişmesi, admar tıkanıklığı.