Phlebitic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Flebit ile ilgili; 2. Flebit gösteren.