Phleboclysis teriminin tıbbi anlamı; n. Ven içine herhangi bir sıvı verilişi, ven enjeksiyonu.