Phlebocyssis teriminin tıbbi anlamı; n. Bir solüsyonun bir ven içine sokulması.