Phlebogram teriminin tıbbi anlamı; n. Ven içine opak bir madde zerkederek yapılan radyografi, flebogram.