Phlebology teriminin tıbbi anlamı; n. Damarlar bilisi (anatomisi), damarbilim, fleboloji.