Phlebotomist teriminin tıbbi anlamı; n. Kan alam uzmanı.