Phlebotomus Papatasii teriminin tıbbi anlamı; Tatarcık hummasını insana ileten tatarcık türü.