Phlebotomy teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Kan alma; 2. Damar (ven) ameliyatı, flebotomi.