Phlegmagogue teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Balgam söktürücü ilaç; 2. Kusturucu ilaç.