Phlegmasia Alba Dolens teriminin tıbbi anlamı; 1. Tek diz eklemi flegmonu; 2.Femur veni iltihabı.