Phlogogen teriminin tıbbi anlamı; n. İltihaba sebep olan herhangi bir madde.