Phlyctenoid teriminin tıbbi anlamı; a. Flikten şeklinde, fliktene benzer, fliktenoid.