Phlyctenosis teriminin tıbbi anlamı; n. Püstüllü hastalık veya lezyon.