Phlyctenular Conjunctivitis teriminin tıbbi anlamı; Etrafları kırmızımtırak kuşakla çevrili küçük ülsere nodüllerle belirgin konjunktivit;