Phobism teriminin tıbbi anlamı; n. Herhangi bir şeye karşı korku gösterme hali, fobizm.