Phocomelus teriminin tıbbi anlamı; n. Elv e ayakları doğrudan doğruya gövdeye tutunmuş bebek, fokomeli gösteren kişi.