Pholcodine teriminin tıbbi anlamı; n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.