Phon teriminin tıbbi anlamı; pref. Ses, seda anlamına önek.