Phonal teriminin tıbbi anlamı; a. Sese ait, sesle ilgili.