Phonatory teriminin tıbbi anlamı; a. Sesin meydana gelişi ile ilgili, ses çıkışıyla ilgili.