Phonems teriminin tıbbi anlamı; n. Bir kelimeyi oluşturan seslerin her biri, fonem.