Phonendoscope teriminin tıbbi anlamı; n. Sesleri kuvvetlendiren bir cins stetoskop (özellikle çok dar yerlerdeki sesleri ayırmağa yarar), fonendoskop.