Phonetics teriminin tıbbi anlamı; n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.