Phonism teriminin tıbbi anlamı; n. Marazi olarak aslında olmayan bir sesi duyma, fonizm.