Phonocardiogram teriminin tıbbi anlamı; n. Fonokardiograf aracılığıyla elde edilen, kalb seslerini gösterir çizelge.