Phonogram teriminin tıbbi anlamı; n. Ses kayıt grafiği, fonogram.