Phosgene teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Bir çeşit zehirli gaz (COCI3).