Phosgenic teriminin tıbbi anlamı; a. Işık oluşturan, ışık veren.