Phosphatase teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Fosforik asit esterlerini hidrolize eden bir enzim, fosfataz.