Phosphate teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Asid fosforik tuzu, fosfat.