Phosphatemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda fosfat tuzlarının bulunması, fosfatemi.