Phosphatic teriminin tıbbi anlamı; a. biochem. Fosfat tuzlarına ait.