Phosphene teriminin tıbbi anlamı; n. Kapalı göze basınç sonucunda meydana gelen ışık hayali, fosfen.