Phosphide teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Fosforun bir metal ile bileşimi.