Phosphine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Hidrojen ile fosfordan mürekkep sarmısak kokulu ve çok zehirli bir bileşim (PH3).