Phosphite teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Fosforlu asit tuzu.