Phosphoguanidine teriminin tıbbi anlamı; n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.