Phospholine Iodide teriminin tıbbi anlamı; n. Antikolinesteraz ilaç.