Phosphorism teriminin tıbbi anlamı; n. Fosforla zehirlenme.