Phosphoroscope teriminin tıbbi anlamı; n. Fosfor ışığını ölçme cihazı, fosforoskop.