Phosphorus teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. P sembolü ile bilinen, atom no: 15 ve atom ağırlığı: 30.975 olan kimyasal element, fosfor.