Phosphorylase teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Glikojenin glikoz-1-fosfata çevrilmesini sağlayan enzim, fosforilaz.