Phosphotransferase teriminin tıbbi anlamı; n. Fosfat gruplarının diğer bir bileşiğe geçişini kolaylaştıran enzim, fosfotransferaz.